2,979
Dziś Czwartek
2023-09-28

Obejrzyj koniecznie, które działalności obecnie najchętniej wybierają firmy w gminie Bydgoszcz Miasto

Aktualizacja: 2023-09-2820:00
Zespół OWG-info
Udostępnij artykuł:
MAR_OTWARTE_ludzie przed_1000x550px.jpg

NA DZISIAJ – 2023-09-28 Popatrz, które działalności gospodarcze obecnie wybiera najwięcej firm w gminie Bydgoszcz Miasto

Opis
Informacje umieszczone w artykule uwzględniają główny rodzaj działalności gospodarczej określony kodem PKD, podany przez podmiot we właściwym rejestrze, tj. REGON, CEIDG lub KRS. Klasyfikacja PKD zgodna jest z Rozporzędzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. (Dz.U. 2007 nr 251 poz. 1885 z pózn. zmianami).
Informacje o PKD w artykule są aktualne, jeśli aktualizują je same podmioty gospodarcze w odpowiednich rejestrach. Nie uwzględniamy informacji o pozostałych rodzajach działalności gospodarczej podmiotu.
Można je znaleźć na stronach wyszukiwarki gospodarczej owg.pl.
Informacje ogólne
1.Analizę wykonano: 2023-09-28 godz: 20:11:26
2.Ilość wszystkich firm w gminie Bydgoszcz Miasto wynosi: 79315
3.Ilość firm AKTYWNYCH w gminie Bydgoszcz Miasto wynosi: 36939
Pierwsze miejsce
Spośród rodzajów działalności gospodarczych, które w okresie 1-28 wrzesień 2023 rozwijały się najszybciej, najbardziej wzrosła ilość firm, które jako główną działalność prowadzą Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane. W tym czasie w gminie Bydgoszcz Miasto ich liczba zwiększyła się o 21, lekko zarysowując swoją przewagę nad pozycją drugą.
Drugie miejsce
Na drugiej pozycji jest Nauka języków obcych. Ilość firm, które obecnie wykonują tę działalność, wzrosła o 18. Stanowi to 86% w porównaniu do liczby firm, które wybrały działalność gospodarczą o największym wzroście.
Trzecie miejsce
Na trzecim z kolei miejscu znajduje się Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych. Liczba firm prowadzących tę działalność zwiększyła się o 18.
Działalności gospodarcze o największym wzroście w gminie Bydgoszcz Miasto za okres 1-28 wrzesień 2023
Miejsce
Nazwa działalności gospodarczej
Wzrost ilości firm
${li_top_txt}
1
Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
21
2
Nauka języków obcych
18
3
Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
18
4
Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana
11
5
Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet
11
6
Wykonywanie instalacji elektrycznych
8
7
Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura
8
8
Działalność taksówek osobowych
8
9
Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
7
10
Pozaszkolne formy edukacji artystycznej
6

W REGIONACH Panorama regionu – odkryj, jakie działalności gospodarcze obecnie się rozwijają

Wybierz region:
Trwa pobieranie danych...

HISTORIA Prześledź działalności gospodarcze, które rozwijały się w gminie Bydgoszcz Miasto w ostatnich miesiącach

Wybierz okres:
Trwa pobieranie danych...

PROGNOZA Poznaj działalności gospodarcze, jakie będą wybierać firmy w gminie Bydgoszcz Miasto

Trwa pobieranie danych...

Zobacz również: