2,982
Dziś Piątek
2023-09-29

Przyjrzyj się, z jakich działalności obecnie wycofują się firmy w gminie Bydgoszcz Miasto

Aktualizacja: dzisiaj
Zespół OWG-info
Udostępnij artykuł:
MAR_likwidacja firmy_1000x550px.jpg

NA DZISIAJ - 2023-09-29 Przyjrzyj się, z jakich działalności gospodarczych w gminie Bydgoszcz Miasto obecnie rezygnuje najwięcej firm

Opis
Informacje umieszczone w artykule uwzględniają główny rodzaj działalności gospodarczej określony kodem PKD, podany przez podmiot we właściwym rejestrze, tj. REGON, CEIDG lub KRS. Klasyfikacja PKD zgodna jest z Rozporzędzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. (Dz.U. 2007 nr 251 poz. 1885 z pózn. zmianami).
Informacje o PKD w artykule są aktualne, jeśli aktualizują je same podmioty gospodarcze w odpowiednich rejestrach. Nie uwzględniamy informacji o pozostałych rodzajach działalności gospodarczej podmiotu.
Można je znaleźć na stronach wyszukiwarki gospodarczej owg.pl.
Informacje ogólne
1.Analizę wykonano: 2023-09-29 godz: 2:10:55
2.Ilość wszystkich firm w gminie Bydgoszcz Miasto wynosi: 79313
3.Ilość firm AKTYWNYCH w gminie Bydgoszcz Miasto wynosi: 36938
Pierwsze miejsce
Wśród rodzajów działalności gospodarczej, z których w okresie 1-29 wrzesień 2023 zrezygnowało najwięcej aktywnych firm w gminie Bydgoszcz Miasto, na pierwszym miejscu od końca widzimy Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych. Liczba firm, które prowadziły tę działalność jako główną, spadła o 5.
Drugie miejsce
Na drugiej pozycji jest Tynkowanie. Ilość firm, które obecnie wykonują tę działalność, spadła o 5.
Biorąc pod uwagę dwie pierwsze pozycje, sytuacja w czołówce zestawienia jest bardzo wyrównana. Druga pozycja rankingu to 100% w porównaniu z pierwszym miejscem tego zestawienia.
Trzecie miejsce
Z kolei na trzeciej pozycji od końca plasuje się Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian. Liczba prowadzących ją firm zmniejszyła się o 5.
Działalności gospodarcze o największym spadku w gminie Bydgoszcz Miasto za okres 1-29 wrzesień 2023
Miejsce
Nazwa działalności gospodarczej
Spadek ilości firm
${li_top_txt}
1
Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych
-5
2
Tynkowanie
-5
3
Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian
-5
4
Działalność związana z oprogramowaniem
-5
5
Szkoły policealne
-4
6
Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów
-4
7
Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach
-3
8
Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami
-3
9
Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne
-3
10
Pozostała usługowa działalność gastronomiczna
-2

W REGIONACH Panorama regionu – odkryj, jakie działalności gospodarcze wykonuje coraz mniej firm

Trwa pobieranie danych...

HISTORIA Działalności, których najwięcej ubywało w gminie Bydgoszcz Miasto w ostatnich miesiącach

Trwa pobieranie danych...

PROGNOZA Sprawdź, jakich rodzajów firm w gminie Bydgoszcz Miasto ubędzie najwięcej

Trwa pobieranie danych...