2,979
Dziś Czwartek
2023-09-28

Zobacz, jakie działalności prowadzi niewiele firm w gminie Bydgoszcz Miasto

Aktualizacja: 2023-09-2820:00
Zespół OWG-info
Udostępnij artykuł:
MAR_praca (4)_1000x550px.jpg

NA DZISIAJ – 2023-09-28 Działalności gospodarcze, które wybiera najmniej firm w gminie Bydgoszcz Miasto

Opis
Informacje umieszczone w artykule uwzględniają główny rodzaj działalności gospodarczej określony kodem PKD, podany przez podmiot we właściwym rejestrze, tj. REGON, CEIDG lub KRS. Klasyfikacja PKD zgodna jest z Rozporzędzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. (Dz.U. 2007 nr 251 poz. 1885 z pózn. zmianami).
Informacje o PKD w artykule są aktualne, jeśli aktualizują je same podmioty gospodarcze w odpowiednich rejestrach. Nie uwzględniamy informacji o pozostałych rodzajach działalności gospodarczej podmiotu.
Można je znaleźć na stronach wyszukiwarki gospodarczej owg.pl.
Informacje ogólne
1.Analizę wykonano: 2023-09-28 godz: 20:11:25
2.Ilość wszystkich firm w gminie Bydgoszcz Miasto wynosi: 79315
3.Ilość firm AKTYWNYCH w gminie Bydgoszcz Miasto wynosi: 36939
Pierwsze miejsce
Patrząc na najmniej powszechne działalności gospodarcze w gminie Bydgoszcz Miasto, zauważyliśmy, że niewiele aktywnych firm jako główną działalność wykonuje – Produkcja przędzy bawełnianej. Prowadzi ją 1 firma.
Drugie miejsce
Do najmniej powszechnych działalności gospodarczych wykonywanych przez firmy należy też Przeładunek towarów w portach śródlądowych. Zajmuje ona drugie miejsce. Tę działalność obecnie wykonuje 1 firma.
Biorąc pod uwagę dwie pierwsze pozycje, widać że sytuacja w czołówce zestawienia jest bardzo wyrównana. Druga pozycja rankingu to 100% w porównaniu z pierwszym miejscem tego zestawienia.
Trzecie miejsce
Produkcja tapet to z kolei trzecia działalność gospodarcza z tego zestawienia. Wykonywana jest przez 1 firmę.
Najrzadziej wybierane działalności gospodarcze w gminie Bydgoszcz Miasto – wrzesień 2023
Miejsce
Nazwa działalności gospodarczej
Ilość firm
${li_top_txt}
1
Produkcja przędzy bawełnianej
1
2
Przeładunek towarów w portach śródlądowych
1
3
Produkcja tapet
1
4
Produkcja samochodów osobowych
1
5
Produkcja artykułów spożywczych homogenizowanych i żywności dietetycznej
1
6
Produkcja wyrobów powroźniczych, lin, szpagatów i wyrobów sieciowych
1
7
Wynajem i dzierżawa środków transportu lotniczego
1
8
Produkcja ceramicznych wyrobów sanitarnych
1
9
Produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów
1
10
Produkcja motocykli
1

W REGIONACH Panorama regionu - odkryj, jakie działalności gospodarcze prowadzi najmniej firm

Wybierz region:
Trwa pobieranie danych...

HISTORIA Działalności, które w ostatnich miesiącach wybrało najmniej firm w gminie Bydgoszcz Miasto

Wybierz okres:
Trwa pobieranie danych...

PROGNOZA Działalności gospodarcze, które w gminie Bydgoszcz Miasto prawdopodobie wybierze najmniej firm

Wybierz okres:
Trwa pobieranie danych...