2,982
Dziś Piątek
2023-09-29

Zobacz, z jakich form prawnych obecnie wycofują się firmy w gminie Bydgoszcz Miasto

Aktualizacja: dzisiaj
Zespół OWG-info
Udostępnij artykuł:
MAR_zmartwiony mężczyzna2_1000x550px.jpg

NA DZISIAJ - 2023-09-29 Których form prawnych najbardziej ubywa w gminie Bydgoszcz Miasto?

Opis
Artykuł przedstawia formy prawne, które wybrały podmioty gospodarcze. Forma prawna działalności gospodarczej ma wpływ na funkcjonowanie firmy, a przede wszystkim na sposób rozliczania się z Urzędem Skarbowym. Ponadto określa możliwości i ograniczenia firmy oraz decyduje o sposobie kierowania przedsiębiorstwem.
Obecnie najczęściej wybieraną formą prawną prowadzenia działalności jest jednoosobowa działalność gospodarcza.
Podstawę prawną tworzenia i funkcjonowania poszczególnych form prawnych przedsiębiorstw regulują dwa podstawowe akty prawne: Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 Nr 16 poz. 93 z późn. zm.) oraz Ustawa z dnia 15 września 2000 Kodeks spółek handlowych (Dz.U. 2000 Nr 94 poz. 1037 z późn. zm.)
Prezentowane dane oparte są na serwisie owg.pl – największej wyszukiwarce gospodarczej w Polsce.
Informacje ogólne
1.Analizę wykonano: 2023-09-29 godz: 2:10:55
2.Ilość wszystkich firm w gminie Bydgoszcz Miasto wynosi: 79313
3.Ilość firm AKTYWNYCH w gminie Bydgoszcz Miasto wynosi: 36938
Pierwsze miejsce
Jeśli spojrzymy na najmniej powszechne formy prawne w gminie Bydgoszcz Miasto, obserwujemy, że największy spadek ilości podmiotów wystąpił dla NIEPUBLICZNE SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE. W okresie 1-29 wrzesień 2023 liczba podmiotów funkcjonujących w tej formie prawnej zredukowała się o 2.
Drugie miejsce
Lokatę drugą wśród najmniej powszechnych form prawnych zajmuje NIEPUBLICZNE PLACÓWKI SYSTEMU OŚWIATY. Spadek ilości podmiotów, które w okresie 1-29 wrzesień 2023 tak wybrały, nastapił o 2. Biorąc pod uwagę dwie pierwsze pozycje, widzimy, że sytuacja w czołówce zestawienia jest bardzo wyrównana. Druga pozycja rankingu to 100% w porównaniu z pierwszym miejscem tego zestawienia.
Trzecie miejsce
Trzecią w tym zestawieniu najrzadziej wybieraną przez podmioty formą prawną jest teraz NIEPUBLICZNE SZKOŁY PONADPODSTAWOWE. Ubyło 2 podmioty.
Formy prawne notujące największy spadek w gminie Bydgoszcz Miasto za okres 1-29 wrzesień 2023
Miejsce
Nazwy form prawnych
Spadek ilości firm
${li_top_txt}
1
NIEPUBLICZNE SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE
-2
2
NIEPUBLICZNE PLACÓWKI SYSTEMU OŚWIATY
-2
3
NIEPUBLICZNE SZKOŁY PONADPODSTAWOWE
-2
4
ODDZIAŁ ZAGRANICZNEGO PRZEDSIĘBIORCY
-1
5
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
-1
6
SPÓŁKA AKCYJNA
-1
7
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
0
8
INNA ORGANIZACJA SPOŁECZNA LUB ZAWODOWA
0
9
ZWIĄZEK ZAWODOWY
0
10
IZBA RZEMIEŚLNICZA
0

W REGIONACH Porównaj, jakie formy prawne obecnie tracą zainteresowanie firm w regionie

Trwa pobieranie danych...

HISTORIA Które formy prawne w ostatnich miesiącach traciły najwięcej w gminie Bydgoszcz Miasto?

Trwa pobieranie danych...

PROGNOZA Jakie formy prawne będą znikać wśród firm w gminie Bydgoszcz Miasto?

Trwa pobieranie danych...