2,982
Dziś Piątek
2023-09-29

Dowiedz się, na jakie produkty i usługi w gminie Bydgoszcz Miasto ogłaszano najwięcej przetargów z dotacją UE

Aktualizacja: dzisiaj
Zespół OWG-info
Udostępnij artykuł:
MAR_sukces UE_1000x550.jpg

NA DZISIAJ – 2023-09-29 Sprawdź produkty i usługi dotowane przez UE, na które w gminie Bydgoszcz Miasto ogłoszono najwięcej przetargów

Opis
W artykule prezentujemy informacje dotyczące przetargów publikowanych przez beneficjentów korzystających z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności w celu realizacji zasady konkurencyjności.
Zasada konkurencyjności łączy obowiązki ogłoszeniodawcy, korzystającego z dofinansowania ze środków unijnych, z uprawnieniami potencjalnych wykonawców. Wynika to z treści art. 43 ustawy o finansach publicznych (Dz.U. 2009 nr 157 poz. 1240). Prawo realizacji zadań finansowanych ze środków publicznych przysługuje ogółowi podmiotów.
Dane w artykule są oparte na systemie klasyfikacji zamawianych towarów oraz usług czyli Wspólnym Słowniku Zamówień CPV (ang. Common Procurement Vocabulary), który obejmuje ok. 9 tys. pozycji.
W naszym serwisie owg.pl zgrupowaliśmy je w 873 kategorie i to właśnie one są podawane w rankingach.
Informacje ogólne
1.Analizę wykonano: 2023-09-29 godz: 2:10:54
2.Ilość wszystkich firm w gminie Bydgoszcz Miasto wynosi: 79313
3.Ilość firm AKTYWNYCH w gminie Bydgoszcz Miasto wynosi: 36938
Pierwsze miejsce
Jeśli przyjrzeć się, które spośród produktów i usług dotowanych przez UE cieszą się obecnie największym powodzeniem w gminie Bydgoszcz Miasto, widać, że obecnie, tj. w okresie 1-29 wrzesień 2023, najwięcej instytucji poszukuje wykonawców z zakresu Urządzenia podnośnikowe i przeładunkowe oraz ich części. Inwestorzy korzystający ze środków UE opublikowali 6 przetargów z tej dziedziny i jeśli popatrzymy na resztę zestawienia, zauważymy dosyć wyraźną przewagę nad pozostałymi.
Drugie miejsce
Na drugiej pozycji znajduje się Urządzenia warsztatowe, na które zamieszczono 4 przetargi.
Trzecie miejsce
Na miejscu trzecim w czołówce możemy znaleźć Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze4. Na dzień dzisiejszy instytucje korzystające ze środków UE opublikowały na nie 4 przetargi.
Produkty i usługi o największej liczbie przetargów z dotacją UE w gminie Bydgoszcz Miasto – wrzesień 2023
Miejsce
Produkty i usługi
Ilość przetargów
${li_top_txt}
1
Urządzenia podnośnikowe i przeładunkowe oraz ich części
6
2
Urządzenia warsztatowe
4
3
Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze4
4
4
Usługi edukacyjne
3
5
Meble
3
6
Usługi reklamowe i marketingowe
3
7
Maszyny górnicze, kopalnicze i budowlane
3
8
Usługi w zakresie organizowania wystaw, targów i kongresów
3
9
Pompy i sprężarki
2
10
Elektryczne silniki, generatory i transformatory
2

W REGIONACH Panorama regionu – zobacz, na które produkty i usługi w Twoim otoczeniu publikowano najwięcej przetargów z dotacją UE

Wybierz region:
Trwa pobieranie danych...

HISTORIA Sprawdź, na jakie produkty i usługi w gminie Bydgoszcz Miasto w ubiegłych miesiącach pojawiało się najwięcej przetargów z dotacją UE

Wybierz okres:
Trwa pobieranie danych...

PROGNOZA Dowiedz się, na jakie produkty i usługi w gminie Bydgoszcz Miasto pojawi się najwięcej przetargów z dotacją UE

Wybierz okres:
Trwa pobieranie danych...