2,979
Dziś Czwartek
2023-09-28

Obserwuj, na które z produktów i usług w gminie Bydgoszcz Miasto rośnie liczba przetargów z wykorzystaniem środków unijnych

Aktualizacja: 2023-09-2820:00
Zespół OWG-info
Udostępnij artykuł:
MAR_euro_orange_1000x550.jpg

NA DZISIAJ – 2023-09-28 Obejrzyj, na które produkty i usługi w gminie Bydgoszcz Miasto wzrasta obecnie liczba przetargów z dotacjami unijnymi

Opis
W artykule prezentujemy informacje dotyczące przetargów publikowanych przez beneficjentów korzystających z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności w celu realizacji zasady konkurencyjności.
Zasada konkurencyjności łączy obowiązki ogłoszeniodawcy, korzystającego z dofinansowania ze środków unijnych, z uprawnieniami potencjalnych wykonawców. Wynika to z treści art. 43 ustawy o finansach publicznych (Dz.U. 2009 nr 157 poz. 1240). Prawo realizacji zadań finansowanych ze środków publicznych przysługuje ogółowi podmiotów.
Dane w artykule są oparte na systemie klasyfikacji zamawianych towarów oraz usług czyli Wspólnym Słowniku Zamówień CPV (ang. Common Procurement Vocabulary), który obejmuje ok. 9 tys. pozycji.
W naszym serwisie owg.pl zgrupowaliśmy je w 873 kategorie i to właśnie one są podawane w rankingach.
Informacje ogólne
1.Analizę wykonano: 2023-09-28 godz: 20:11:25
2.Ilość wszystkich firm w gminie Bydgoszcz Miasto wynosi: 79315
3.Ilość firm AKTYWNYCH w gminie Bydgoszcz Miasto wynosi: 36939
Pierwsze miejsce
Przyglądając się tym dziedzinom, dla których obecnie w gminie Bydgoszcz Miasto najszybciej rośnie zainteresowanie finansowaniem przedsięwzięć ze środków unijnych, zauważymy, że za okres 1-28 wrzesień 2023 pod względem liczby pojawiających się ogłoszeń przetargowych na pierwsze miejsce dosyć wyraźnie wysuwają się Urządzenia podnośnikowe i przeładunkowe oraz ich części z liczbą 6 przetargów.
Drugie miejsce
Na drugim miejscu widzimy Urządzenia warsztatowe. Liczba publikowanych ogłoszeń przetargowych wzrosła w tym obszarze o 4.
Trzecie miejsce
Na trzecim miejscu znajdziemy Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze4. Ilość publikowanych ogłoszeń przetargowych z tej dziedziny wzrosła o 4.
Produkty i usługi z dotacją UE dla podmiotów w gminie Bydgoszcz Miasto za okres 1-28 wrzesień 2023
Miejsce
Produkty i usługi
Zmiana ilości przetargów
${li_top_txt}
1
Urządzenia podnośnikowe i przeładunkowe oraz ich części
6
2
Urządzenia warsztatowe
4
3
Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze4
4
4
Usługi edukacyjne
3
5
Maszyny górnicze, kopalnicze i budowlane
3
6
Usługi w zakresie organizowania wystaw, targów i kongresów
3
7
Elektryczne silniki, generatory i transformatory
2
8
Usługi reklamowe i marketingowe
2
9
Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
1
10
Pompy i sprężarki
1

W REGIONACH Panorama regionu – zobacz produkty i usługi, na które w Twoim regionie rośnie liczba przetargów z dofinansowaniem UE

Wybierz region:
Trwa pobieranie danych...

HISTORIA Prześledź, jak w poprzednich miesiącach w gminie Bydgoszcz Miasto wzrastała liczba przetargów na produkty i usługi dotowane przez UE

Wybierz okres:
Trwa pobieranie danych...

PROGNOZA Popatrz, w których branżach w gminie Bydgoszcz Miasto prawdopodobnie będzie rosła liczba przetargów z wykorzystaniem środków UE

Trwa pobieranie danych...