2,982
Dziś Piątek
2023-09-29

Sprawdź, które uprawnienia obecnie najczęściej uzyskują firmy w gminie Bydgoszcz Miasto

Aktualizacja: dzisiaj
Zespół OWG-info
Udostępnij artykuł:
MAR_zatwierdzony_1000x550.jpg

NA DZISIAJ – 2023-09-29 Jakich uprawnień w gminie Bydgoszcz Miasto przybywa najwięcej?

Opis
Artykuł dotyczy uprawnień uzyskanych przez podmioty zarejestrowane w CEIDG (jednoosobowa działalność gospodarcza), czyli licencji, koncesji, zezwoleń oraz wpisów do rejestrów działalności regulowanej.
Uprawnienia są wydawane przez właściwy organ, np. Urząd Miasta/Gminy, Starostwo, Urząd Marszałkowski, Ministerstwo Finansów. Wykaz uprawnień jest publikowany przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Zawiera on informacje o wydającym je organie oraz podstawie prawnej.
Wyszukiwanie podmiotów gospodarczych według wybranego uprawnienia jest dostępne w serwisie owg.pl.
Informacje ogólne
1.Analizę wykonano: 2023-09-29 godz: 2:10:55
2.Ilość wszystkich firm w gminie Bydgoszcz Miasto wynosi: 79313
3.Ilość firm AKTYWNYCH w gminie Bydgoszcz Miasto wynosi: 36938
Pierwsze miejsce
Obserwując, jak obecnie zmienia się zainteresowanie uprawnieniemi, których firmy potrzebują do prowadzenia działalności w gminie Bydgoszcz Miasto, stwierdziliśmy, że największe zapotrzebowanie jest na Licencja na przewóz taksówką. W okresie 1-29 wrzesień 2023 nastąpił wzrost ilości udzielonych podmiotom gospodarczym uprawnień o 11. To uprawnienie ma zdecydowaną przewagę nad drugą pozycją w tym zestawieniu.
Drugie miejsce
Zaobserwowaliśmy, że obecnie drugim uprawnieniem, którego uzyskaniem firmy zainteresowane są najbardziej jest Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży. Stanowi to 55% w porównaniu do liczby firm, które wybrały najpopularniejsze uprawnienie.
Trzecie miejsce
W wyniku wzrostu ilości firm o 5, które uzyskały Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 4,5% do 18 % zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jest ono trzecim najbardziej pożądanym uprawnieniem w tym zestawieniu.
Uprawnienia, których najwięcej przybyło w gminie Bydgoszcz Miasto w okresie 1-29 wrzesień 2023
Miejsce
Nazwa uprawnienia, zezwolenia, koncesji
Wzrost ilości firm
${li_top_txt}
1
Licencja na przewóz taksówką
11
2
Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży
6
3
Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 4,5% do 18 % zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży
5
4
Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18% zawartości alkoholu przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży
5
5
Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18% zawartości alkoholu przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży
2
6
Rejestr podmiotów prowadzących agencję zatrudnienia
1
7
Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego – rzeczy
1
8
Rejestr podmiotów wykonujących działalność leczniczą
1
9
Rejestr organizatorów turystyki i pośredników turystycznych
1
10
Koncesja na wykonywanie usług ochrony osób i mienia w formie zabezpieczenia technicznego
1

W REGIONACH Porównaj, jakie uprawnienia zdobywają obecnie firmy w regionie

Wybierz region:
Trwa pobieranie danych...

HISTORIA Jakich uprawnień w ostatnich miesiącach najbardziej przybywało wśród firm w gminie Bydgoszcz Miasto?

Wybierz okres:
Trwa pobieranie danych...

PROGNOZA Jakimi uprawnieniami w najbliższych miesiącach firmy zwiększą zainteresowanie w gminie Bydgoszcz Miasto?

Trwa pobieranie danych...

Zobacz również: