2,982
Dziś Piątek
2023-09-29

Zobacz, jakie uprawnienia posiada najmniej firm w gminie Bydgoszcz Miasto

Aktualizacja: dzisiaj
Zespół OWG-info
Udostępnij artykuł:
MAR_spotkanie_inwestycje_1000x550px.jpg

NA DZISIAJ – 2023-09-29 Najrzadziej wybierane uprawnienia w gminie Bydgoszcz Miasto

Opis
Artykuł dotyczy uprawnień uzyskanych przez podmioty zarejestrowane w CEIDG (jednoosobowa działalność gospodarcza), czyli licencji, koncesji, zezwoleń oraz wpisów do rejestrów działalności regulowanej.
Uprawnienia są wydawane przez właściwy organ, np. Urząd Miasta/Gminy, Starostwo, Urząd Marszałkowski, Ministerstwo Finansów. Wykaz uprawnień jest publikowany przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Zawiera on informacje o wydającym je organie oraz podstawie prawnej.
Wyszukiwanie podmiotów gospodarczych według wybranego uprawnienia jest dostępne w serwisie owg.pl.
Informacje ogólne
1.Analizę wykonano: 2023-09-29 godz: 2:10:55
2.Ilość wszystkich firm w gminie Bydgoszcz Miasto wynosi: 79313
3.Ilość firm AKTYWNYCH w gminie Bydgoszcz Miasto wynosi: 36938
Pierwsze miejsce
Gdy analizujemy, których uprawnień obecnie firmy w gminie Bydgoszcz Miasto potrzebują najmniej, dochodzimy do wniosku, że w miesiącu wrzesień 2023 podmioty gospodarcze najrzadziej posiadały Koncesja na wytwarzanie energii elektrycznej. Tylko 1 firma wykorzystuje je w swojej działalności. Z tego też powodu to uprawnienie znalazło się na pierwszym miejscu.
Drugie miejsce
W dniu dzisiejszym drugie w tym zestawieniu jest Zezwolenie na wyprzedaż posiadanych, zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży. To uprawnienie posiada 1 firma. Biorąc pod uwagę dwie pierwsze pozycje, widać że sytuacja w czołówce zestawienia jest bardzo wyrównana.
Druga pozycja rankingu to 100% w porównaniu z pierwszym miejscem tego zestawienia.
Trzecie miejsce
Na trzecim miejscu w tym zestawieniu jest Rejestr operatorów pocztowych. Ma je tylko 1 firma.
Najrzadziej wybierane uprawnienia przez firmy w gminie Bydgoszcz Miasto – wrzesień 2023
Miejsce
Nazwa uprawnienia, zezwolenia, koncesji
Ilość firm
${li_top_txt}
1
Koncesja na wytwarzanie energii elektrycznej
1
2
Zezwolenie na wyprzedaż posiadanych, zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży
1
3
Rejestr operatorów pocztowych
1
4
Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18% zawartości alkoholu podczas organizacji przyjęć
1
5
Zezwolenie na prowadzenie działalności jako podmiot pośredniczący
1
6
Zezwolenie na wyprzedaż posiadanych, zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych powyżej 18% zawartości alkoholu przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży
1
7
Koncesja na wydobywanie kopalin ze złóż
1
8
Zezwolenie na zbieranie lub transport odpadów
1
9
Zezwolenie na wykonywanie przewozów regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym
1
10
Ewidencja zakładów leczniczych dla zwierząt
1

W REGIONACH Porównaj, z jakich uprawnień korzysta niewielka ilość firm w regionie

Wybierz region:
Trwa pobieranie danych...

HISTORIA Jakie uprawnienia w ostatnich miesiącach posiadało niewiele firm w gminie Bydgoszcz Miasto?

Wybierz okres:
Trwa pobieranie danych...

PROGNOZA Jakich uprawnień będzie najmniej w gminie Bydgoszcz Miasto?

Wybierz okres:
Trwa pobieranie danych...

Zobacz również: